นายวิระ พนาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 

อาชีพทหาร

                     คือ อาชีพรั่วของชาติ มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติให้คงอยู่ ค่อยตรวจสอบความสงบเรียบร้อย
          ตามบริเวณชายแดน และป้องปราบชาติอื่น ๆ ไม่ให้รุกราน อาชีพทหารเป็นอาชีพที่เสียสละพื่อบ้านเมือง
          ให้เกิดความสงบเรียบร้อย ไม่ให้ผู้ได้มารุกรานชาติบ้านเมือง

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

           1. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางน้ำ

           2. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางบก

           3. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางอากาศ

           4. .ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทหารนานาชาติ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการ

          5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้ที่ประกอบอาชีพทหาร

          1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

          
2. มีความอดทน
          
          
3. มีทักษะทางด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง

          
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต

          
5. รักความยุติธรรม

          
6. มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ

          
7. มีความกล้าหาญ

          
8. มีระเอียดความรอบคอบ

          
9. มีระเบียบวินัย

          
10. มีบุคลิกภาพและมีความสูงตามที่กำหนดไว้

          
11. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          
12. อื่น ๆ


 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510