นายวิระ พนาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

ตำรวจ
          
คือ ผู้รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน อาชีพตำรวจเป็นอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย
 คอยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคม  อาชีพตำรวจจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
 ซึ่งเป็นงานที่เสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ป้องกันการกระทำผิด

2. ปราบปรามการกระทำผิด

3. รักษาความสงบเรียบร้อย

4. บรรเทาทุกให้กับประชาชน

5. อื่น ๆ


คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2. มีความอดทน

3. มีทักษะทางด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง

4. มีความซื่อสัตย์สุจริต

5. รักความยุติธรรม

6. มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ

7. มีความกล้าหาญ

8. มีระเอียดความรอบคอบ

9. มีระเบียบวินัย

10. มีบุคลิกภาพและมีความสูงตามที่กำหนดไว้

11. อื่น ๆ

 

 

 

 

   
     

 

 

 

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510