ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
กิจกรรม
ติดต่อเรา

ผอ.มาโนช

นายมาโนช ขะมันจา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กำหนดการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สนามสอบ โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

กำหนดการสอบความสามารถด้านการอ่าน RT (Reading Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สนามสอบโรงเรียนสุเหร่าบางชัน

กำหนดการสอบ NT (National Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 มีนาคม 2562 สนามสอบ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน

ภาพกิจกรรม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน เราทำดีด้วยหัวใจ

WEB LINK แนะนำ

sc sms kk