นายวิระ พนาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี

(คลิกที่นี้เพื่อร่วมถวายพระพร)

.........................................................................................................................

"สัปดาห์วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"
โรงเรียนสุเหร่าบางชัน ร่วมรณรงค์ เรื่องความปลอดภัยของผู้ใข้ถนน โดยเป็นการให้ความรู้
และสร้างความตระหนักรู้ ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นในการใช้ถนนร่วมกัน

.........................................................................................................................

วันที่ 15 - 22 ธันวามคม 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชัน เข้าร่วมกิจกรรม 120 ปี เมืองมีนบุรี ถิ่นจังหวัดเก่า.........................................................................................................................

17 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชัน ดำเนินการจัดโครง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

.........................................................................................................................

7 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชัน ร่วมถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


.........................................................................................................................

5 ธันวาคม 2566 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชัน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9


.........................................................................................................................

30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชัน จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

.........................................................................................................................

23 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชันจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า"
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดกิจกรรมลูกเสือไทย31 ตุลาคม 2566 ช่วงเช้า คณะครูดโรงเรียนสุเหร่าบางชัน เข้าร่วมฟังการอบม PLC ณ โรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)


ช่วงบ่ายเตรียมความพร้อมห้องเรียนและพื้นที่ของโรงเรียน
โดยช่วงเช้ามีการตรวจประเมินความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกถูกสุขอนามัยของนักเรียน.........................................................................................................................

30 ตุลาคม 2566 ช่วงเช้านายวิระ พนาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูและบุคลากรร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
และร่วมถวายพระกฐิน ณ วันบำเพ็ญเหนือ


ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ นายวิระ พนาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ติดตามงานตามนโยบายพัฒนาการอ่าน
โดยให้คณะครูผลิดและนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566

.........................................................................................................................

24 กันยายน 2566 ตัวแทนนักเรียนและตัวครูโรงเรียนสุเหร่าบางชัน เข้าร่วมงานคูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
เนื่องในวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2566
พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชินวัตร อ่อนเฉวียง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีศรีเมืองมีนด้านกีฬาและนันทนาการ


................................................................................

21 กันยายน 2566 วันสันติภาพสากล โรงเรียนสุเหร่าบางชันจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสุนอุดมการณ์สันติภาพ
รณพรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพ


.........................................................................................................................


18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชัน ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
และกิจกรรมค่ายบูรณาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


.........................................................................................................................

 

     
 

 

 

     

   
     

ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2563 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, วันชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2563
กิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในโอกาสวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ต้อนรับ นายวิระ พนาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบางชัน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

     

 

 

 

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510