นายวิระ พนาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชัน จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

.........................................................................................................................

23 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชันจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า"
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดกิจกรรมลูกเสือไทย31 ตุลาคม 2566 ช่วงเช้า คณะครูดโรงเรียนสุเหร่าบางชัน เข้าร่วมฟังการอบม PLC ณ โรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)


ช่วงบ่ายเตรียมความพร้อมห้องเรียนและพื้นที่ของโรงเรียน
โดยช่วงเช้ามีการตรวจประเมินความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกถูกสุขอนามัยของนักเรียน.........................................................................................................................

30 ตุลาคม 2566 ช่วงเช้านายวิระ พนาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูและบุคลากรร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
และร่วมถวายพระกฐิน ณ วันบำเพ็ญเหนือ


ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ นายวิระ พนาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ติดตามงานตามนโยบายพัฒนาการอ่าน
โดยให้คณะครูผลิดและนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566

.........................................................................................................................

24 กันยายน 2566 ตัวแทนนักเรียนและตัวครูโรงเรียนสุเหร่าบางชัน เข้าร่วมงานคูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
เนื่องในวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2566
พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชินวัตร อ่อนเฉวียง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีศรีเมืองมีนด้านกีฬาและนันทนาการ


................................................................................

21 กันยายน 2566 วันสันติภาพสากล โรงเรียนสุเหร่าบางชันจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสุนอุดมการณ์สันติภาพ
รณพรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพ


.........................................................................................................................


18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชัน ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
และกิจกรรมค่ายบูรณาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


.........................................................................................................................

11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชัน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


.........................................................................................................................

20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชันจัดกิจกรรมวันสนุทรภู่ x วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

.........................................................................................................................

18 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสุเหร่าบางชันเข้าร่วมพิธีเปิด "กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 34"

     
 

 

 

     

   
     

ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2563 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, วันชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2563
กิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในโอกาสวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ต้อนรับ นายวิระ พนาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบางชัน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

     

 

 

 

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510