นายวิระ พนาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ระดับชั้น เพศ รวม
หญิง ชาย
อนุบาลชั้นปีที่ 1 6 9 15
อนุบาลชั้นปีที่ 2 7 9 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 13 23
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 18 37
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 24 36
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 22 35
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 22 35
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 20 34
รวม 94 137 231

 

 

 

   
     

 

 

 

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510