นายมาโนช ขะมันจา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


 


นางวิไลวรรณ เทียนประนมกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ระดับชั้น เพศ รวม
หญิง ชาย
อนุบาลชั้นปีที่ 1 9 18 27
อนุบาลชั้นปีที่ 2 13 23 36
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 32 43
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 21 37
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 17 35
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 17 31
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 17 43
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 17 37
รวม 127 162 289

 

 

 

   
     

 

 

 

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถนนเสรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510