นายวิระ พนาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

จดหมายข่าวกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564_________________________________________________________________________________

จดหมายข่าวกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564


_________________________________________________________________________________

จดหมายข่าวกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564
_________________________________________________________________________________

จดหมายข่าวกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564

_________________________________________________________________________________

กิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510