นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชผักตบชวา บริเวณลำรางกระเทียม ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ โดยมีพิธีเปิด ณ ลานโดมโรงเรียนสุเหร่าบางชัน ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 แขวงมีนบุรี